CENNIK

  • «
  • 1
  • »
Nazwa produktu Cena netto Cena brutto

COVID-19/KORONAWIRUS (10)

Gotowy na START - salon fryzjerski - pakiet podstawowy (m.in. COVID-19 / koronawirus) 112,20 zł 138,00 zł
Gotowy na START - salon kosmetyczny - pakiet podstawowy (m.in. COVID-19 / koronawirus) 112,20 zł 138,00 zł
Gotowy na START - salon fryzjerski - pakiet rozszerzony (m.in. COVID-19 / koronawirus) 160,98 zł 198,00 zł
Gotowy na START - salon kosmetyczny - pakiet rozszerzony (m.in. COVID-19 / koronawirus) 160,98 zł 198,00 zł
Gotowy na START - salon fryzjersko-kosmetyczny - pakiet podstawowy (m.in. COVID-19 / koronawirus) 177,24 zł 218,00 zł
Gotowy na START - salon fryzjersko-kosmetyczny - pakiet rozszerzony (m.in. COVID-19 / koronawirus) 226,02 zł 278,00 zł
Aktualizacja karty oceny ryzyka zawodowego uwzględniająca zagrożenia biologiczne, psychofizyczne i chemiczne w stanach epidemii (m.in. COVID-19/koronawirus) 47,14 zł 57,98 zł
Instrukcja BHP udzielenia pierwszej pomocy w dobie COVID19 / koronawirus 12,00 zł 14,76 zł
Procedura Bezpieczeństwa „Działania przeciwepidemiczne” 63,41 zł 78,00 zł
Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji kryzysowej 95,93 zł 118,00 zł

DOKUMENTY SZBHP wg normy PN-ISO 45001:2018 (4)

SZABLONY DOKUMENTACJI SZBHP wg normy PN-ISO 45001:2018 + 5 godzinne KONSULTACJE 2 032,52 zł 2 500,00 zł
SZABLONY DOKUMENTACJI SZBHP wg normy PN-ISO 45001:2018 + 10 godzinne KONSULTACJE 2 357,72 zł 2 900,00 zł
SZABLONY DOKUMENTACJI SZBHP wg normy PN-ISO 45001:2018 + 15 godzinne KONSULTACJE 2 845,53 zł 3 500,00 zł
SZABLONY DOKUMENTACJI SZBHP wg normy PN-ISO 45001:2018 1 581,30 zł 1 945,00 zł

Dokumenty BHP / Instrukcja Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR) (12)

IBWR - Praca w przestrzeniach zamkniętych 105,00 zł 129,15 zł
IBWR - Prace montażowe konstrukcji stalowych 105,00 zł 129,15 zł
IBWR - Montaż i demontaż rusztowań budowlanych 105,00 zł 129,15 zł
IBWR - Prace montażowe instalacji elektrycznej w nowym obiekcie 105,00 zł 129,15 zł
IBWR - Montaż zbrojenia oraz wylewanie płyty fundamentowej 105,00 zł 129,15 zł
IBWR - Montaż i demontaż izolacji termicznych 105,00 zł 129,15 zł
IBWR - Prace montażowe instalacji fotowoltaicznych 105,00 zł 129,15 zł
IBWR - Prace montażowe płyt warstwowych ściennych 105,00 zł 129,15 zł
IBWR - Prace montażowe poszycia dachu z płyt warstwowych dachowych 105,00 zł 129,15 zł
IBWR - Wykonanie przewiertów sterowanych i montaż rur RHDPE 105,00 zł 129,15 zł
IBWR - Prace przy montażu i demontażu zaplecza kontenerowego 105,00 zł 129,15 zł
IBWR - Prace prefabrykacyjne i montażowe rurociągów 105,00 zł 129,15 zł

Dokumenty BHP / Instrukcje BHP (37)

Instrukcja BHP techniki mycia rąk 12,00 zł 14,76 zł
Instrukcja BHP obsługi wózków paletowych ręcznych z mechanicznym napędem unoszenia 12,00 zł 14,76 zł
Instrukcja BHP dot. zasad posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym 12,00 zł 14,76 zł
Instrukcja BHP dot. prawidłowego wkładania zatyczek do uszu 12,00 zł 14,76 zł
Instrukcja BHP dot. zasad rozmieszczania punktów pierwszej pomocy i apteczek 12,00 zł 14,76 zł
Instrukcja ogólna BHP dla zakładu 12,00 zł 14,76 zł
Instrukcja BHP - wytyczne ogólne magazynowania substancji chemicznych i mieszanin 12,00 zł 14,76 zł
Instrukcja BHP postępowania w razie zaistnienia wypadku, zasady i tryb ustalania okoliczności i przyczyn wypadku 12,00 zł 14,76 zł
Instrukcja BHP transportu wewnętrznego 12,00 zł 14,76 zł
Instrukcja BHP udzielania pierwszej pomocy 12,00 zł 14,76 zł
Instrukcja BHP - wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią 12,00 zł 14,76 zł
Instrukcja BHP dla konserwatora wykonującego prace przy sieci i urządzeniach elektrycznych 12,00 zł 14,76 zł
Instrukcja BHP - informacja o równym traktowaniu pracowników 12,00 zł 14,76 zł
Instrukcja BHP dla kierowców pojazdów manewrowych 12,00 zł 14,76 zł
Instrukcja BHP dla obsługi kserokopiarki 12,00 zł 14,76 zł
Instrukcja BHP dla osób prowadzących pojazd samochodowy 12,00 zł 14,76 zł
Instrukcja BHP dla pomieszczeń administracyjno-biurowych 12,00 zł 14,76 zł
Instrukcja BHP w salonach kosmetycznych 12,00 zł 14,76 zł
Instrukcja BHP w zakładach fryzjerskich 12,00 zł 14,76 zł
Instrukcja BHP ORZ na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania 12,00 zł 14,76 zł
Instrukcja BHP obsługi niszczarki dokumentów 12,00 zł 14,76 zł
Instrukcja BHP przy obsłudze komputera i drukarki 12,00 zł 14,76 zł
Instrukcja BHP przy obsłudze komputera z monitorem ekranowym 12,00 zł 14,76 zł
Instrukcja BHP podczas obsługi, eksploatacji i konserwacji sprężarki, narzędzi pneumatycznych i układu ciśnieniowego 12,00 zł 14,76 zł
Instrukcja BHP przy spawaniu elektrycznym 12,00 zł 14,76 zł
Instrukcja BHP przy montażu i obsłudze zespołu filtrującego FG-700, FG-1000 12,00 zł 14,76 zł
Instrukcja BHP przy obsłudze maszyny do mycia podłóg SIMPLA 55BT-65BT-50BST 12,00 zł 14,76 zł
Instrukcja BHP podczas prac z wykorzystaniem substancji chemicznych 12,00 zł 14,76 zł
Instrukcja BHP przy obsłudze indukcyjnej zmywarki LGYF 2000BX 12,00 zł 14,76 zł
Instrukcja BHP przy obsłudze indukcyjnej zmywarki DGYF 500D 12,00 zł 14,76 zł
Instrukcja BHP dotycząca użytkowania i konserwacji przyłbicy ochronnej 12,00 zł 14,76 zł
Instrukcja BHP przy pracach na wysokości - prace z wykorzystaniem drabin/podestów 12,00 zł 14,76 zł
Instrukcja BHP przy obsłudze kosiarki spalinowej 12,00 zł 14,76 zł
Instrukcja BHP przy obsłudze ręcznych narzędzi 12,00 zł 14,76 zł
Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierki 12,00 zł 14,76 zł
Instrukcja BHP przy obsłudze wózków widłowych 12,00 zł 14,76 zł
Instrukcja BHP przy pracach administracyjno - biurowych 12,00 zł 14,76 zł

Dokumenty BHP / Oceny Ryzyka Zawodowego / Branża budowlana (19)

Ślusarz - Brygadzista - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Spawacz - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Monter Rurociągów - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Główny Spawalnik - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Kierownik Budowy - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Brygadzista - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Pracownik Remontowy - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Pracownik Budowlany - Brygadzista - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Brukarz - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Elektryk - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Kierowca - Mechanik, Kierowca - Operator - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Kierownik Budowy, Kierownik Kontraktu - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Monter - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Pracownik Gospodarczy - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Pracownik Transportowy - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Ślusarz - Monter - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Technolog, Technolog - Kierownik, Kierownik Montowni, Z-ca Kierownika Montowni, Kontroler ds. Jakości Produkcji Złączek, Kierownik Kontraktu - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Ślusarz - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Operator koparki - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł

Dokumenty BHP / Oceny Ryzyka Zawodowego / Branża edukacyjna (8)

Dyrektor, Wicedyrektor - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Nauczyciel - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Pedagog - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Sekretarz Szkoły, Sekretarka - Oceny ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Kadra nauczycielska - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Konserwator - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Woźna, Starsza woźna - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Pomoc nauczyciela przedszkolnego - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł

Dokumenty BHP / Oceny Ryzyka Zawodowego / Branża gastronomiczna (4)

Kucharz, Pomoc kucharza - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Pomoc kuchenna - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Szef kuchni - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Barman / Kelner - Ocena ryzyka zawodowa 45,00 zł 55,35 zł

Dokumenty BHP / Oceny Ryzyka Zawodowego / Branża geodezyjna (1)

Geodeta - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł

Dokumenty BHP / Oceny Ryzyka Zawodowego / Branża leśna (1)

Pilarz - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł

Dokumenty BHP / Oceny Ryzyka Zawodowego / Branża magazynowa (3)

Kompleter Zamówień/Pakowacz, Copacking Teamleader, Copacking Supervisor - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Operator wózka widłowego, Pracownik magazynu, Team Leader, Kierownik zmiany, Pracownicy Agencji Pracy Tymczasowej (pracownik pomocniczy przy załadunku/rozładunku) - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Magazynier - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł

Dokumenty BHP / Oceny Ryzyka Zawodowego / Branża obróbki metali (13)

Spawacz, Spawacz-Brygadzista - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Pracownik ds. utrzymania jakości obiektów i czystości - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Główny Technolog, Główny Inżynier Utrzymania Ruchu - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Kadra Kierownicza: Dyrektor Zakładu, Kierownik Dz. Produkcji - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Kierownik Magazynu i Gospodarki Materiałowej - Wydawca Narzędzi, Kierowca Wózka Widłowego oraz Kierownik Gospodarki Materiałowej - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Mechanik, Mechanik Maszyn, Kierowca, Spawacz, Operator Wózka - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Specjalista ds. Księgowo - Finansowych, Specjalista ds. Administracyjno - Księgowych - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Ślusarz-Brygadzista, Ślusarz z-ca Brygadzisty, Ślusarz, Pomocnik Ślusarza - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Ślusarz, Oczyszczacz, Malarz Konstrukcji, Malarz Konstrukcji Stalowych, Operator Wózka - Brygadzista - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Ślusarz-Spawacz Brygadzista, Ślusarz-Spawacz Z-Ca Brygadzisty, Ślusarz-Spawacz - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Technolog - Programista CNC - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Tokarz - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Elektromechanik - ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł

Dokumenty BHP / Oceny Ryzyka Zawodowego / Branża ochroniarska (3)

Pracownik Ochrony - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Agent Ochrony - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Kierownik Ochrony - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł

Dokumenty BHP / Oceny Ryzyka Zawodowego / Branża piekarnicza (3)

Krajacz-Pakowacz - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Piekarz, Pomoc Piekarza - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Piekarz-Cukiernik - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł

Dokumenty BHP / Oceny Ryzyka Zawodowego / Branża poligraficzna (3)

Grafik, Grafik Komputerowy, Grafik Kreatywny - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Pracownik Biurowy wykonujący formy drukarskie - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Pracownik Biurowy - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł

Dokumenty BHP / Oceny Ryzyka Zawodowego / Branża usługowa (8)

Fryzjer - Ocena Ryzyka Zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Kosmetyczka - Ocena Ryzyka Zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Informatyk - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Sprzedawca - Kasjer - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Elektromonter paneli fotowoltaicznych - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Sprzątaczka / pokojowa - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Kierowca - dostawca produktów spożywczych - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Księgowa, Specjalista ds. sprzedaży, Specjalista ds. ochrony środowiska, Specjalista ds. marketingu i administracji, Specjalista technolog - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł

Dokumenty BHP / Oceny Ryzyka Zawodowego / Branża weterynaryjna (3)

Lekarz weterynarii - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Pomoc techniczna lekarza weterynarii - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Technik weterynarii - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł

Dokumenty BHP / Oceny Ryzyka Zawodowego / Placówki opiekuńczo-wychowawcze (3)

Pracownik socjalny, Opiekun (młodszy, starszy) - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Pielęgniarka, Starsza pielęgniarka - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł
Intendent - Ocena ryzyka zawodowego 45,00 zł 55,35 zł

Dokumenty BHP / Oceny Ryzyka Zawodowego / Występowanie szkodliwych czynników biologicznych (31)

Pracownik fizyczny – Ferma, obsługa kurnika i zbiór jaj - ORZ w związku z występowaniem w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych 45,00 zł 55,35 zł
Hydraulik - konserwator oczyszczalni ścieków - ORZ w związku z występowaniem w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych 45,00 zł 55,35 zł
Nauczyciel - ORZ w związku z występowaniem w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych 45,00 zł 55,35 zł
Piekarz, pomocnik piekarza, piekarz-cukiernik - ORZ w związku z występowaniem w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych 45,00 zł 55,35 zł
Sortowacz - ORZ w związku z występowaniem w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych 45,00 zł 55,35 zł
Sprzedawca - florysta - ORZ w związku z występowaniem w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych 45,00 zł 55,35 zł
Stolarz - Pomocnik stolarza - ORZ w związku z występowaniem w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych 45,00 zł 55,35 zł
Pracownik fizyczny (zatrudniony przy uprawie pieczarek) - ORZ w związku z występowaniem w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych 45,00 zł 55,35 zł
Woźna / Starsza woźna - ORZ w związku z występowaniem w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych 45,00 zł 55,35 zł
Wykrawacz - ORZ w związku z występowaniem w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych 45,00 zł 55,35 zł
Bibliotekarze - ORZ w związku z występowaniem w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych 45,00 zł 55,35 zł
Drukarze - ORZ w związku z występowaniem w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych 45,00 zł 55,35 zł
Farmaceuta - ORZ w związku z występowaniem w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych 45,00 zł 55,35 zł
Fryjer - ORZ w związku z występowaniem w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych 45,00 zł 55,35 zł
Hutnik - ORZ w związku z występowaniem w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych 45,00 zł 55,35 zł
Inseminator - ORZ w związku z występowaniem w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych 45,00 zł 55,35 zł
Palacz w kotłowniach - ORZ w związku z występowaniem w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych 45,00 zł 55,35 zł
Personel placówek dermatologicznych - ORZ w związku z występowaniem w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych 45,00 zł 55,35 zł
Personel placówek laryngologicznych - ORZ w związku z występowaniem w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych 45,00 zł 55,35 zł
Pracownice pralni i punktu odbioru brudnej bielizny - ORZ w związku z występowaniem w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych 45,00 zł 55,35 zł
Pracownicy fabryk mebli - ORZ w związku z występowaniem w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych 45,00 zł 55,35 zł
Pracownicy mleczarni i przemysłu mleczarskiego - ORZ w związku z występowaniem w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych 45,00 zł 55,35 zł
Pracownicy opieki społecznej - ORZ w związku z występowaniem w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych 45,00 zł 55,35 zł
Pracownicy salonów kosmetycznych: manikiurzystki i pedikiurzystki - ORZ w związku z występowaniem w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych 45,00 zł 55,35 zł
Pracownik tartaku - ORZ w związku z występowaniem w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych 45,00 zł 55,35 zł
Sadownicy - ORZ w związku z występowaniem w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych 45,00 zł 55,35 zł
Sprzątaczki i pokojówki w hotelach i domach noclegowych - ORZ w związku z występowaniem w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych 45,00 zł 55,35 zł
Sprzedawca ryb - ORZ w związku z występowaniem w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych 45,00 zł 55,35 zł
Sprzedawca mięsa - ORZ w związku z występowaniem w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych 45,00 zł 55,35 zł
Sprzedawcy w sklepach zoologicznych - ORZ w związku z występowaniem w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych 45,00 zł 55,35 zł
Sprzedawcy owoców i warzyw - ORZ w związku z występowaniem w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych 45,00 zł 55,35 zł

Dokumenty BHP / Oceny Ryzyka Zawodowego / Występowanie szkodliwych czynników chemicznych (1)

Wstęp i formularze - Ocena ryzyka zawodowego w związku z występowaniem w środowisku pracy czynników chemicznych 15,44 zł 18,99 zł

E-learning BHP / Szkolenia okresowe BHP (9)

Pracodawcy PL - Szkolenie okresowe BHP 66,50 zł 66,50 zł
Osoby kierujące pracownikami PL - Szkolenie okresowe BHP 66,50 zł 66,50 zł
Pracownicy administracyjno–biurowi PL - Szkolenie okresowe BHP 49,00 zł 49,00 zł
Pracownicy inżynieryjno - techniczni PL - Szkolenie okresowe BHP 66,50 zł 66,50 zł
Pracownicy Służby BHP PL - Szkolenie okresowe BHP 133,00 zł 133,00 zł
Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami EN - Szkolenie okresowe BHP 133,00 zł 133,00 zł
Nauczyciele PL - Szkolenie okresowe BHP 49,00 zł 49,00 zł
Pracownicy inżynieryjno-techniczni EN - Szkolenie okresowe BHP 133,00 zł 133,00 zł
Pracownicy administracyjno–biurowi EN - Szkolenie okresowe BHP 98,00 zł 98,00 zł

E-learning BHP / Szkolenia tematyczne (10)

Ręczne prace transportowe PL 25,20 zł 31,00 zł
Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego PL 25,61 zł 31,50 zł
Ergonomia pracy przy komputerze PL 24,47 zł 30,10 zł
Zasady bezpieczeństwa w zapobieganiu Covid-19, stosowane w zakładach pracy PL 24,47 zł 30,10 zł
Bezpieczeństwo na drodze – kierowanie autem służbowym oraz innymi pojazdami PL 24,47 zł 30,10 zł
Bezpieczeństwo na drodze – kierowanie autem służbowym oraz innymi pojazdami EN 48,94 zł 60,20 zł
Ergonomia pracy przy komputerze EN 48,94 zł 60,20 zł
Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego EN 51,22 zł 63,00 zł
Ochrona przeciwpożarowa PL 24,47 zł 30,10 zł
Ochrona przeciwpożarowa EN 48,94 zł 60,20 zł

Pozostałe (6)

Wypadek przy pracy - wzory dokumentów 15,00 zł 18,45 zł
Instrukcja BHP nakładania i zdejmowania rękawiczek 12,00 zł 14,76 zł
Nowy podział akt osobowych pracownika i podstawowe wzory stosowanej dokumentacji przy zatrudnianiu pracownika 31,71 zł 39,00 zł
Wytyczne - czynniki rakotwórcze i mutagenne 31,71 zł 39,00 zł
Ocena ergonomiczna warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 121,95 zł 150,00 zł
A guide for foreign entrepreneurs on hiring employees in Poland 350,00 zł 430,50 zł

Prezentacje BHP (27)

Ręczne prace transportowe PL 150,00 zł 184,50 zł
Ręczne prace transportowe EN 250,00 zł 307,50 zł
Pierwsza pomoc przedmedyczna PL 200,00 zł 246,00 zł
Pierwsza pomoc przedmedyczna EN 250,00 zł 307,50 zł
Zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru PL 150,00 zł 184,50 zł
Zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru EN 250,00 zł 307,50 zł
Szkolenie wstępne – Instruktaż ogólny PL 250,00 zł 307,50 zł
Szkolenie wstępne – Instruktaż ogólny EN 450,00 zł 553,50 zł
Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami PL 350,00 zł 430,50 zł
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych PL 300,00 zł 369,00 zł
Rola i odpowiedzialności osób kierujących pracownikami PL 125,00 zł 153,75 zł
Rola i odpowiedzialności osób kierujących pracownikami EN 200,00 zł 246,00 zł
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych PL 300,00 zł 369,00 zł
Szkolenie Hakowy - Sygnalista PL 203,25 zł 250,00 zł
Rusztowania PL 146,34 zł 180,00 zł
Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego PL 146,34 zł 180,00 zł
Praca na wysokości - ŚOI PL 250,00 zł 307,50 zł
Roboty Ziemne - Wykopy PL 121,95 zł 150,00 zł
Praca w przestrzeni zamkniętej PL 150,00 zł 184,50 zł
Szkolenie wstępne - Instruktaż ogólny UK 450,00 zł 553,50 zł
Podnośniki ruchome przejezdne - praca na wysokości PL 146,34 zł 180,00 zł
Bezpieczeństwo na drodze kierowanie autem służbowym oraz innymi pojazdami PL 146,34 zł 180,00 zł
Ergonomia pracy przy komputerze PL 146,34 zł 180,00 zł
Bezpieczeństwo na drodze kierowanie autem służbowym oraz innymi pojazdami EN 200,00 zł 246,00 zł
Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego EN 200,00 zł 246,00 zł
Ergonomia pracy przy komputerze EN 200,00 zł 246,00 zł
Koordynator BHP PL 180,00 zł 221,40 zł

Szkolenia BHP online / webinar (2)

Szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny) PL 52,50 zł 52,50 zł
Szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny) EN 87,50 zł 87,50 zł

Szkolenia Stacjonarne (3)

Szkolenie "Pierwsza Pomoc vs Technologia VR" 1 050,00 zł 1 291,50 zł
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 77,24 zł 95,00 zł
Szkolenie "Ochrona przeciwpożarowa vs Technologia VR" 1 050,00 zł 1 291,50 zł

Usługi BHP (7)

Konsultacje i doradztwo z ekspertami w dziedzinie BHP i PPOŻ 650,41 zł 800,00 zł
Ocena ryzyka zawodowego na zamówienie Klienta wg Polskiej Normy PN-N-18002 200,00 zł 246,00 zł
Wypadek w drodze do/z pracy – opracowanie i sporządzenie dokumentacji powypadkowej 700,00 zł 861,00 zł
Wypadek przy pracy zakwalifikowany jako lekki – udział w ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku, opracowanie i sporządzenie dokumentacji powypadkowej 700,00 zł 861,00 zł
Wypadek przy pracy zakwalifikowany jako ciężki i zbiorowy – udział w ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku, opracowanie i sporządzenie dokumentacji powypadkowej. 3 500,00 zł 4 305,00 zł
Wypadek przy pracy zakwalifikowany jako śmiertelny– udział w ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku, opracowanie i sporządzenie dokumentacji powypadkowej 7 000,00 zł 8 610,00 zł
Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) na zamówienie Klienta 700,00 zł 861,00 zł

Usługi IT (3)

Sklep GOTOWY NA START 810,00 zł 996,30 zł
Konsultacje techniczne dotyczące założenia i prowadzenia sklepu internetowego na platformie ClickShop. 121,95 zł 150,00 zł
Projekt graficzny billboardu – wykonamy go dla Ciebie 150,00 zł 184,50 zł

Wydatek energetyczny (2)

Analiza wydatku energetycznego i badania obciążenia na stanowisku pracy z zastosowaniem metody G. Lehmanna 250,00 zł 307,50 zł
Analiza wydatku energetycznego i badania obciążenia na stanowisku pracy z zastosowaniem metody G. Lehmanna + 2 godzinne konsultacje 350,00 zł 430,50 zł

Zestawy ocen ryzyka zawodowego (11)

Branża Budowlana 598,50 zł 736,15 zł
Branża Magazynowa 94,50 zł 116,23 zł
Branża Obróbki Metali 409,50 zł 503,68 zł
Branża Ochroniarska 94,50 zł 116,23 zł
Branża Piekarnicza 94,50 zł 116,23 zł
Branża Poligraficzna 94,50 zł 116,23 zł
Branża Edukacyjna 252,00 zł 309,96 zł
Branża Gastronomiczna 94,50 zł 116,23 zł
Branża Weterynaryjna 94,50 zł 116,23 zł
Placówki opiekuńczo-wychowawcze 63,00 zł 77,49 zł
Branża Usługowa 252,00 zł 309,96 zł
Sklep internetowy od home.pl