Okulary korekcyjne a wykonywanie pracy na wysokości pow. 3 m.

Okulary korekcyjne a wykonywanie pracy na wysokości

pow. 3 m.

Często podczas szkoleń uczestnicy zadają pytania, związane z czynnościami wykonywanymi przez nich w pracy. Zawsze nas to cieszy, bo stanowi ciekawy temat do dyskusji i aktywnie angażuje uczestników szkolenia. 

Dziś zagadnienie znane, choć jeszcze budzące u niektórych wątpliwości.

Czy pracownik stosujący okulary korekcyjne może wykonywać pracę na wysokości powyżej 3 metrów?

W tej kwestii należy zastosować przepisy zawarte w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy. W załączniku nr 1 - WSKAZÓWKI METODYCZNE W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH PRACOWNIKÓW, w części V tabeli w pozycji 3b, zawarto konkretną informację dotyczącą wykonywania pracy pow. 3 m.:?wady wzroku wymagające stałego noszenia szkieł korekcyjnych stanowią przeciwwskazanie do zatrudnienia (nie dotyczy soczewek kontaktowych).

Przepis wskazuje wyraźnie, że wykonywanie pracy na wysokości pow. 3 m. przez osoby stosujące okulary korekcyjne jest zabronione, nie ma tu znaczenia rodzaj i stopień zaawansowania wady wzroku.

Dlaczego przepis jest tak restrykcyjny?

Praca na wysokości zalicza się do katalogu prac szczególnie niebezpiecznych (patrz: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ,tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650z późn.zm.). Wykonując tego typu pracę, pracownik narażony jest na oddziaływanie wielu czynników. Stosowanie okularów korekcyjnych stwarza możliwość ich przypadkowego strącenia, co niewątpliwie zwiększa ryzyko podczas wykonywania pracy np. na rusztowaniach. Podczas upadku z wysokości poszkodowany jest narażony dodatkowo na uszkodzenia wzroku (biorąc pod uwagę zbicie lub uszkodzenie okularów).

Przepisy natomiast dopuszczają wykonywanie pracy na wysokości pow. 3 m. przy zastosowaniu soczewek kontaktowych. Jednak w przypadku dużego zapylenia na stanowisku wykonywanej pracy - może być to uciążliwe i niekorzystnie wpływać na stan, zdrowie i bezpieczeństwo pracownika. Wielu pracowników budowlanych skarży się na np. przewlekłe zapalenia spojówek.

A co w sytuacji, kiedy podczas badań okresowych wykonywanych przez lekarza medycyny pracy, na wydanym orzeczeniu, znajdzie się informacja typu: "praca na wysokości pow. 3 metrów w okularach", albo "w okularach lub soczewkach"?

W takim przypadku stanowisko Instytutu Medycyny Pracy jest jednoznaczne - takie orzeczenia powinny zostać poprawione, bo są niezgodne z obowiązującymi przepisami.

 Z obserwacji naszych specjalistów, przebywających na projektach budowlanych, zakładach produkcyjnych, rafineriach- wszędzie tam gdzie ten rodzaj pracy to "chleb powszedni", wynika że ten przepis często jest pomijany i lekceważony zarówno przez pracowników jak i pracodawców.

Co o tym myślicie? Czy macie swoje doświadczenia w tej kwestii? Podzielcie się swoją opinią!

A tymczasem...bezpieczności!

 

Warto się zapoznać:

https://www.prawo.pl/kadry/wykaz-prac-szczegolnie-niebezpiecznych,187535.html 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl